October 1, 2022

สภาพจิตใจ

ราศีเมถุน ผู้ที่เกิดวันที่ ๑๖ มิ.ย.- ๑๕ ก.ค. ดูดวงงาน มั่นคง ทำงานหนัก คุณต้องทำให้การกระจายงานระหว่างทีมง่ายขึ้น คนของคุณจะช่วยคุณก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น หรือเมื่อคุณต้องเผชิญกับงานยาก คุณต้องเพิ่มลำดับความสำคัญและตัดจบใหได้ ยิ่งเสร็จเร็ว ความเครียดก็จะน้อยลง หรือโครงการใหญ่ บริษัทใหญ่...
ราศีเมถุน เกิดตั้งแต่ 16 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม ดูดวง : มั่นคง ทำงานหนักคุณต้องทำให้การกระจายงานระหว่างทีมง่ายขึ้น คนของคุณจะช่วยคุณก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น หรือเจองานยากงานหิน ควรเร่งจัดระบบงานลำดับความสำคัญ เร่งทำงานตัดจบเป็นชิ้นๆ สล็อตเว็บใหญ่ยิ่งจบเร็วภาระยิ่งลด หรือหมายถึงโครงงานใหญ่ กิจการใหญ่โต...