คาถาชินบัญชร’ สวดแล้วปัง ให้เงินไหลมาเทมา

ใครเชื่อใน “คำพูดของชินบัญโญ”? อธิษฐาน ระเบิด ทำเงินหก หากคุณอธิษฐานอย่างต่อเนื่องและไม่ลังเล คุณควรกินและสวมใส่ตลอดไป ตามเพลงนี้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ผู้มีมนต์ขลังเป็นผู้สร้างปาฏิหาริย์นี้ใครจะเชื่อว่า คาถาชินบัญชรสวดแล้วปัง ให้เงินไหลมาเทมา หากสวดเป็นประจำไม่ขาด จะมีกินมีใช้ตลอดไป โดยคาถาบทสวดนี้มาจาก สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เป็นผู้ประพันธ์คาถานี้ขึ้นมา เพื่อเสริมดวงชะตาในเรื่องของการเงินให้ดีขึ้น ค้าขายร่ำรวยซึ่งหลายคนมีความเชื่อว่า เมื่อเรากำลังตกต่ำ และมีความไม่สบายใจ คาถาบทนี้จะช่วยดึงเราให้มีสติ เรียกว่า จะนั่งยืนเดินนอนPGSLOT ท่องไว้จะเกิดสิริมงคลอย่างแน่นอน

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สล็อตออนไลน์  สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

ตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน PGSLOTท้าวเวสสุวัณโณ มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

คาถาชินบัญชร

1. ชะยาสะนากะตา พุทธา

เชตวา มารัง สะวาหะนัง จะตุสัจจาสะภัง ระสัง

เย ปิวิงสุ นะราสะภา.

2. ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง

มัตถะเกเต มุนิสสะรา.

3. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง

พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร

4. หะทะเย เม อะนุรุทโธ

สารีปุตโต จะทักขิเณ โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก.

5. ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง

อาสุง อานันทะ ราหุโล กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก.

 

6. เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง

สุริโย วะ ปะภังกะโร นิสินโน สิริสัมปันโน

โสภิโต มุนิปุงคะโว.

 

7. กุมาระกัสสโป เถโร

มะเหสี จิตตะ วาทะโก โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง

ปะติฏฐาสิคุณากะโร.

 

8. ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ

อุปาลี นันทะ สีวะลี เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา

นะลาเต ติละกา มะมะ.

 

9. เสสาสีติ มะหาเถรา

วิชิตา ชินะสาวะกา เอเตสีติ มะหาเถรา

ชิตะวันโต ชิโนระสา ชะลันตา สีละเตเชนะ

อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.

 

10. ระตะนัง ปุระโต อาสิ

ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ

วาเม อังคุลิมาละกัง.

หลายคนเชื่อเมื่อเราหดหู่และไม่มีความสุข การเล่น หมายถึง นั่ง ยืน เดิน และนอน มันจะทำให้คุณโชคดีอย่างแน่นอน