ตั้งชื่อชายและหญิงกับอาจารย์โม มิน อรรถฝน น้อยวงศ์

ตั้งชื่อชายและหญิงกับอาจารย์โม มิน อรรถฝน น้อยวงศ์ ในวันเกิดปีที่ 7 ของพวกเขาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 นี่เป็นเดือนที่เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานในต่างประเทศหรือบนอินเทอร์เน็ตใครอยากเปลี่ยนชื่อให้ปังด้านการค้าขายให้ร่ำรวย ลองเช็กดู

ชื่อ อ่านว่า ภาษาอังกฤษ ความหมาย

วันจันทร์

ผู้ชาย
• นรปภณ นะระปะพน Narapapon คนพูดจาดี
• วงษกร วงสะกอน Wongsakorn สร้างตระกูล
ผู้หญิง
• ณกมล นะกะมน Nakamon ที่แห่งใจ
• ธนัญภัค ทะนันพัก Thanunphak มีโชคเรื่องทรัพย์

วันอังคาร

ผู้ชาย
• ชนาภวิศ ชะนาพะวิด Chanapawis ผู้เป็นใหญ่ในโลก
• เชษฐภาส เชดถะพาด Chesthapas พระอาทิตย์
ผู้หญิง
• ชฎิลยา ชะดินยา Chadinya ผู้มีผมเป็นชฎา
• ณพีรดา นะพีระดา Napeerada ซึ่งมีความกล้าหาญที่น่ายินดี

วันพุธกลางวัน

ผู้ชาย
• ณรวิศ นะระวิด Narawis ยิ่งใหญ่ดั่งพระอาทิตย์
• พงศภัค พงสะพัก Pongsaphak มีโชคแห่งตระกูล
ผู้หญิง
• ดาวิลาส ดาวิลาด Dawilas งดงาม
• นาฎวรา นาดวะรา Natwara นักฟ้อนที่ยอดเยี่ยม

วันพุธกลางคืน

ผู้ชาย
• ธีริศ ทีริด Theeris ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
• ไกรสโรจ ไกรสะโรด Kraisaroj รุ่งเรืองเกรียงไกร
ผู้หญิง
• นาถธีรชา นาดทีระชา Narttheeracha เกิดมาเป็นผู้รู้และเป็นที่พึ่ง
• ธัญรวิ ทันระวิ Thanrawi โชคดีดั่งดวงอาทิตย์

วันพฤหัสบดี

ผู้ชาย
• ภูปัญญ์ พูปัน Phupan XOSLOTมีความรู้สูง
• พิชญาวัชร พิดชะยาวัด Pichayawadch ความรู้ดั่งเพชร
ผู้หญิง
• ภิญญ์ปภา พินปะพา Pinpapha ความรู้อันรุ่งเรือง
• พราวชญา พราวชะยา ProwchayaG2GBET มีความรู้แพรวพราว

วันศุกร์

ผู้ชาย
• ภาธิบดิ์ พาทิบ Patip รุ่งเรืองเป็นใหญ่เหนือหมู่คน
• สกุนต์ สะกุน Sakun นก
ผู้หญิง
• คณิศฐิดา คะนิดถิดา Khanisthida ตั้งมั่นและเป็นใหญ่เหนือหมู่คณะ
• ภิญญ์นิตา พินนิตา Pinnita ได้รับการแนะนำด้านความรู้

วันเสาร์

LETXO SLOT
สาวอุดรฯ ถูกหวย 86 ล้าน บอกเคล็ดลับดวงดี แค่พกติดตัวไปด้วย
เรียนรู้เพิ่มเติม
ผู้ชาย
• ภูภาคย์ พูพาก Phupak โชคดีสูงส่ง
• สถิรภัทร สะถิระพัด Sathirapat เจริญมั่นคง
ผู้หญิง
• โศภิตนภา โสพิดนะพา Sopitnapa ฟ้างาม
• ศุทธิภัค สุดทิพัก Sutthiphak โชคดีมีความบริสุทธิ์

วันอาทิตย์

ผู้ชาย
• รัฐภาส รัดถะพาด Ratthaphat ดุจแสงสว่างของประเทศ
• เจตน์ภาธร เจดพาทอน Jadepatorn ทรงไว้ซึ่งความเจริญดั่งตั้งใจ
ผู้หญิง
• ณัชชญาธร นัดชะยาทอน Natchayatorn มีความรู้ดีและมั่นคง
• กมลณัฐญา กะมนนัดถะยา Kamolnatthaya ดวงใจนักปราชญ์

รัตภัทร์ รัตภัทร์ ดังนั้นมุ่งหน้าสู่ชนบทเจตปตัน เจดพร ขอต้อนรับสู่ใบหยกSus’nvrow