ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด พ.ย. 64 เสริมมงคล คนรักเมตตา

การเปลี่ยนชื่อเอาฤกษ์เอาชัย เพื่อจะได้มีการเริ่มต้นใหม่ดีก่อนปีใหม่นี้ จำเป็นต้องพูดว่าพฤศจิกายนนั้น ดาวที่เด่นจะเป็นดาวจันทร์ รวมทั้ง ดาวจันทร์นั้น สำคัญๆเลยที่ทุกคนรู้ คือ เสริมเรื่องความมีเสน่ห์ ความรัก ความเมตตา ซึ่งจะทำให้ชายหญิงที่จะเปลี่ยนชื่อ และตั้งชื่อลูกที่เกิดใหม่นั้นจะได้รับการสนับสนุนจากชื่อและดวงดาว ทำให้มีเสน่ห์ เจรจาดีสำเร็จ และคนรัก คนเมตตา

ใครเกิดวันไหน ดูได้ตามG2GBETวันที่หมอมีน อาจารย์ อรรถพล จัดให้

ชื่อ อ่านว่า ภาษาอังกฤษ ความหมาย

วันจันทร์

ผู้ชาย
• กมลธร กะมนทอน Kamontorn จิตใจมั่นคงดั่งดอกบัว
• กนกรัชต์ กะหนกรัด Kanorat มีทั้งทองและเงิน

ผู้หญิง
• ชนกปวร ชะนกปะวอน Chanokpaworn ให้กำเนิดสิ่งที่ดีงาม
• ณธมน นะทะมน Nathamon ที่ซึ่งมีใจอันมั่นคง

วันอังคาร

ผู้ชาย
• ฐรุจ ถะ-รุด Tharuj ตั้งมั่นและรุ่งโรจน์
• ฉัตรวาริช ฉัดวาริด Shatwarich ฉัตรดอกบัว

ผู้หญิง
• ณัฐดา นัดถะดา Natthada นักปราชญ์
• ฐิตปภา ถิตะปะพา Thitapapha ตั้งมั่นอยู่ในความรุ่งเรือง

วันพุธกลางวัน

ผู้ชาย
• นราธิป นะราทิป Naratip ผู้เป็นใหญ่
• มิ่งมงคล มิ่งมงคน Mingmongkol มงคลอันนำความสุขความเจริญ

ผู้หญิง
• กานติคีตา กานติคีตา Kantikita เป็นที่รักด้านการขับร้อง
• นลินภัค นะลินพัก Nalinphak ดอกบัวแห่งโชคลาภ

วันพุธกลางคืน

ผู้ชาย
• ณัทดาธร นัดดาทอน Natdatorn ทรงความรู้
• ทยานน ทะยานน Thayanon ความกรุณาความยินดี

ผู้หญิง
• รัตนาชา รัดตะนาชา Rattanacha เกิดมามีรัตนะอันประเสริฐ
• วิรณา วิระนา Wirana กล้าหาญ

วันพฤหัสบดี

ผู้ชาย
• ชลภูมิ ชนละพูม Chollaphumi สายน้ำแห่งแผ่นดิน
• สกุลกร สะกุนกอน Sakulkorn สร้างตระกูล

ผู้หญิง
• ชวิศา ชะวิสา Chawisa เจ้าแห่งเชาว์ปัญญา
• บุณณิชา บุนนิชา Bunnicha เกิดมามีบุญ

วันศุกร์

ผู้ชาย
• อธิภณ อะทิพน Athipon พูดดียิ่ง
• อภิฐ อะพิด Apith ยิ่งใหญ่

ผู้หญิง
• กานติมา กานติมา Kantima เป็นที่รักดั่งพระจันทร์
• รพิปภา ระพิปะพา Rapipapha แสงอาทิตย์

วันเสาร์

ผู้ชาย
• ทีปภัทร ทีปะพัด Theepapat ประทีปแห่งความดีงาม
• พิชากร พิชากอน Pichakorn สร้างความรู้

ผู้หญิง
• ธนัชญา ทะนัดชะยา Thanatchaya มีความรู้เรื่องทรัพย์
• ธีรญา ทีระยา Theeraya นักปราชญ์ผู้รอบรู้

วันอาทิตย์

ผู้ชาย
• ธาราภัทร ทาราพัด Tharapat เจริญดั่งสายน้ำ
• นัทธภณ นัดทะพน Natthapon ผูกพันกับคำพูด

ผู้หญิง
• ธัญรตา ทันระตา Thanrata มีโชคน่ายินดี
• นาถภาดา นาดพาดา Nartpada เป็นที่พึ่งของพี่ชายและน้องชาย

หมายเหตุ
• ตั้งตามหลักเลขศาสตร์สากลเพื่อธุรกิจ (Numerology)
การตั้งชื่อ หรือ แปลงชื่อบุคคล เสนอแนะ ควรจะคำนวณวันเดือนปีที่เกิดเพิ่มด้วยครับผม เพื่อสมควรกว่ากับโชคชะตาราศี แล้วก็เพื่อเสริมเรื่อง งานการ การคลัง ความรักความยั่งยืนและมั่นคง ที่อยากนะครับ
• 
การเปลี่ยนชื่อ ตั้งชื่อ จะต้องมีเวลามงคลที่เหมาะสมกับเจ้าชะตา