ถวายของให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามวันเกิด

เรื่องประจบเทวดาขอให้บอก เรื่องสล็อตออนไลน์วิญญาณบอกให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองและไม่โดนโจมตีที่คุณไม่สามารถจินตนาการได้ เสียงกระซิบ “ลืมวันที่คุณโกนหนวด” เหมาะสมเสมอ ประโยชน์อันศักดิ์สิทธิ์ในทุกวันนี้คืออะไร? ฉันไม่สามารถอวยพรตัวเองด้วยสิ่งที่ดี อ่านกันเถอะ

เกิดวันอาทิตย์ ถวายน้ำ เท่านี้ก็ชื่นใจแล้ว

เกิดวันจันทร์ จุดธูปเรียกด้วย ก่อนถวายสำรับอาหารคาวหวาน

เกิดวันอังคาร พวงมาลัยมะลิหอมสักพวง จะขออะไรก็ว่ามาเลย

เกิดวันพุธ ทำความสะอาดหิ้งก่อน น้ำสักถ้วย จุดธูปเชิญด้วย

เกิดวันพุธกลางคืน ทุ่มเทไปเท่าใด ไม่มีสูญเปล่าถวายเทวดาแล้ว สล็อตเว็บใหญ่วางกระทงบัดพลีลงดิน ปักธูป 1 ดอกด้วย (บ้านไม่มีศาลพระภูมิเจ้าที่ ไม่ต้องทำ)

เกิดวันพฤหัสบดี เคยถวายอะไร ก็ทำเหมือนเดิม มีมากให้มาก มีน้อยก็ตามกำลัง

เกิดวันศุกร์ ขนม ผลไม้ ชอบสิ่งใดถวายสิ่งนั้น

เกิดวันเสาร์ ใจถึงแค่ไหน ได้กลับมาเท่าPGSLOTนั้นน้ำต้องมี ธูปต้องจุด

ขาดไม่ได้เชิญเทวดามาแล้ว อย่าลืมขอพร

“ ข้าพเจ้า… (ชื่อและนามสกุล)…. ขอพรจากองค์เทพไท้พระเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดประทานพรให้ข้าพเจ้าพ้นจากสัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์เสนียดจัญไร จงพ้นไปจากตัวของข้าพเจ้า

ฉันต้องการประสบความสุขความเจริญและบรรลุสิ่งที่ต้องการ “ฝึกพูดพระหลวง คุณสามารถถาม. คนที่พูดเก่ง คนที่ทำได้”