ปฏิทินวันพระเดือนพฤศจิกายน 2564

ปฏิทินวันพระในพ.ย. 2564 วันแล้ววันเล่าในเดือนนั้นๆเป็นวันใดบ้าง ไปเช็กกันได้เลย

วันพระ เดือนSLOTXOพฤศจิกายน 2564

  • วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีฉลู
  • วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีฉลู
  • วันศุกร์ที่ 19 เดือนพฤศจิกายน 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีวัว ประเพณีลอยกระทง
    วันเสาร์ที่ 27 พ.ย. 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีวัว