วิธี “ดูลายมือ” จากเส้นลายมือ ต้นกำเนิดมาจากอินเดีย

 

ดูลายมือ ต้องดูข้างไหน

ดู
วิธีดูลายมือ นี่เป็นความเชื่อที่มาจากโหราศาสตร์ฮินดู สิ่งที่เรียกว่า “Handwerkskunst” (งานฝีมือ) มีบุคลิกเฉพาะตัว ตัวละครต่างด้าวและคนอื่น ๆ คุณยังสามารถทำนายและทำนายอนาคตได้
วิธีดูลายมือ นี่เป็นความเชื่อที่มาจากโหราศาสตร์ฮินดู สิ่งที่เรียกว่า “Handwerkskunst” (งานฝีมือ) มีบุคลิกเฉพาะตัว ตัวละครต่างด้าวและคนอื่น ๆ คุณยังสามารถทำนายและทำนายอนาคตได้

 

ผู้หญิง ดูลายมือข้างขวา คือG2GBET  ทำนายสิ่งที่เกิดขึ้นมากับตัวคุณ ดูลายมือข้างซ้าย แปลว่า ดูสิ่งที่มีมา หรือสั่งสมมาแต่อดีต

ผู้ชาย ดูลายมือข้างซ้าย คือ การทำนายสิ่งที่เกิดมากับตัวคุณ ส่วนข้างขวาเป็นสิ่งที่สั่งสมมาแต่อดีต

วิธีดูลายมือ 4 เส้นหลัก

วิธีการดูเส้นลายมือเพื่อทำนายนั้น ดูจากเส้นหลัก ได้แก่

 1. เส้นหัวใจ
 2. เส้นสมอง
 3. เส้นชีวิต
 4. เส้นวาสนา

 

 

 1. วิธีดูลายมือเนื้อคู่

ดูลายมือเนื้อคู่ ข้างไหน นั้น หากเป็นผู้หญิงดูจากข้างขวา ผู้ชายดูจากข้างซ้าย แต่บางตำราก็บอกว่าดูข้างใดก็ได้ โดยตีความจากเส้นหัวใจหมายเลข 1 มีความหมายดังนี้

 

 

 1. เส้นหัวใจเริ่มที่ใต้นิ้วชี้SLOTXO แปลว่า ผู้ที่มีความพึงพอใจในชีวิตรัก
 2. เส้นหัวใจเริ่มที่ใต้นิ้วกลาง แปลว่า ผู้ที่เห็นแก่ตัวในความรัก
 3. เส้นหัวใจเริ่มที่ใต้กึ่งกลางนิ้วทั้งสี่ แปลว่า เป็นผู้ตกหลุมรักง่าย
 4. เส้นหัวใจตรงและสั้น แปลว่า เป็นผู้ไม่สนใจเรื่องความรัก
 5. เส้นหัวใจสัมผัสเส้นชีวิต แปลว่า เป็นผู้อกหักง่าย
 6. เส้นหัวใจยาวและโค้ง แปลว่า เป็นผู้แสดงความรู้สึกเก่ง
 7. เส้นหัวใจขนานกับเส้นสมอง แปลว่า เป็นผู้รับมือกับอารมณ์ได้ดี
 8. เส้นหัวใจเป็นรูปคลื่น แปลว่า เป็นผู้มีสัมพันธ์รักกับหลายคน หรือ ไม่จริงจัง
 9. เส้นหัวใจมีเส้นวงกลมเกิดขึ้น แปลว่า เป็นผู้มีความเศร้าโศกหรือหดหู่ในจิตใจ
 10. เส้นหัวใจขาดจากกัน หรือมีเส้นอื่นทับเส้นหัวใจ แปลว่า เป็นผู้มีบาดแผลทางอารมณ์

 

 1. วิธีดูลายมือเส้นสมอง

การดูลายมือเส้นสมอง เป็นการบ่งบอกความคิดสร้างสรรค์ของเจ้าของเส้นลายมือ โดยมีความหมายดังนี้

 

 1. เส้นสมองเป็นเส้นสั้นๆ แปลว่า เป็นผู้พึงพอใจในความสำเร็จทางกายมากกว่าทางใจ
 2. เส้นสมองเป็นเส้นโค้งลาดลง สล็อตเว็บใหญ่แปลว่า เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์
 3. เส้นสมองเป็นคลื่น แปลว่า เป็นผู้ที่สนใจอะไรได้ไม่นาน
 4. เส้นสมองเป็นเส้นลึกและยาว แปลว่า เป็นผู้ที่มีความชัดเจน
 5. เส้นสมองเป็นเส้นตรง แปลว่า เป็นผู้มีความคิดบนพื้นฐานความเป็นจริง
 6. เส้นสมองมีเส้นวงกลมหรือเส้นทับ แปลว่า เป็นผู้มีอารมณ์วิกฤติ
 7. เส้นสมองเป็นขาด แปลว่า เป็นผู้มีความขัดแย้งกันเอง

 

 1. วิธีดูลายมือเส้นชีวิต

การดูเส้นชีวิต เพื่อทำนายหน้าที่การงาน หรือสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายที่อยู่ ดูจากเส้นโค้งที่อยู่ใต้นิ้วโป้ง มีความหมายดังนี้

 

 

 1. เส้นชีวิตอยู่ใกล้กับนิ้วหัวแม่มือ แปลว่า ชีวิตจะพบแต่เรื่องเหนื่อยยาก
 2. เส้นชีวิตเป็นเส้นโค้ง แปลว่า เป็นผู้มีพลังงานล้นเหลือ
 3. เส้นชีวิตยาวลงมาถึงข้อมือ แปลว่า เป็นผู้มีพละกำลังมาก
 4. เส้นชีวิตสั้นและตื้น แปลว่า เป็นผู้ถูกหลอกใช้ได้ง่าย
 5. เส้นชีวิตโค้งเป็นครึ่งวงกลม แปลว่า เป็นผู้มีความแข็งแรงและกระตือรือร้น
 6. เส้นชีวิตลากเฉียง แปลว่า เป็นผู้ที่มีโอกาสมีปัญหาด้านความสัมพันธ์
 7. เส้นชีวิตหลายเส้น แปลว่า มีพละกำลังมากเป็นพิเศษ
 8. เส้นชีวิตมีเส้นวงกลมเกิดซ้อน แปลว่า มีโรคภัยที่อาจนำไปสู่การผ่าตัดพักฟื้นในโรงพยาบาล
 9. เส้นชีวิตขาด แปลว่า รูปแบบชีวิตเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

 

 1. วิธีดูลายมือเส้นวาสนา หรือ เส้นโชคลาภ

การดูเส้นวาสนา หรือโชคลาก ดูจากเส้นลายมือที่ตั้งฉากกับข้อมือ บ่งบอกถึงสิ่งที่เจ้าชีวิตไม่อาจควบคุมได้ มีความหมายดังนี้

 

 1. เส้นวาสนาลึก แปลว่า ชีวิตมักดำเนินไปโดยชะตาเป็นผู้ควบคุม
 2. เส้นวาสนาเชื่อมติดกับเส้นชีวิต แปลว่า เป็นผู้สร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยตัวเอง
 3. เส้นวาสนาติดกับเส้นชีวิตบริเวณกลางเส้น แปลว่า เป็นผู้ยอมทิ้งสิ่งที่ตนเองสนใจ เพื่อชะตากรรมของความสุขและชะตากรรมของผู้อื่นเริ่มต้นด้วยนิ้วโป้ง การก้าวข้ามชีวิตหมายถึงการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวและญาติ