อานิสงส์ 6 ประการ ทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิต

การทำบุญฝังลูกนิมิต เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความคิดว่าแม้พวกเราได้ร่วมงานบุญในคราวนี้ ก็จะได้รับผลบุญผลบุญที่ยิ่งใหญ่ เพราะเหตุว่าการที่วัดจะเริ่มทำสร้างโบสถ์ขึ้นไม่ได้ง่ายและต้องใช้ระยะเวลานาน มาดูกันว่าตามความเชื่อแล้วนั้น อานิสงส์ของการทำบุญฝังลูกนิมิต มีอะไรบ้าง

อานิสงส์ 6 ประการ ฝังลูกนิมิต

1. จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทุกชาติ ปราศจากอุปัทวะ (สิ่งอัปมงคล) ทั้งหลาย

2. ไม่ยากจน มีความSLOTXOอุดมสมบูรณ์

3. หากเกิดในมนุษย์โลก ก็จะเกิดเป็นท้าวพระยามหากษัตริย์ หรือเกิดในตระกูลที่ดี

4. ถ้ากำเนิดในเทวโลก ก็จะกำเนิดเป็นท้าวสักเทวราช

5. จะบริบูรณ์ด้วยเงินทองทรัพย์สิน มีฐานะ มีคนให้เกียรติ มีผิวพรรณแจ่มใส สวย

6.จะแก่ยืนนาน สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง