ไหว้พระขอพร หลวงพ่อเหลือ วัดสร้อยทอง

วัดสร้อยทองนั้น ตั้งอยู่ที่ 1319 ถ.ประชาราษฏร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ เชิงสะพานพระราม 7 ฝั่งพระนคร ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เดิมวัดที่นี้มีชื่อว่า วัดหลบซ่อนทอง คาดการณ์ว่าผลิตขึ้นในปี พุทธศักราช 2394 แต่ว่าไม่ปรากฏว่าใครกันแน่เป็นผู้ผลิต แม้กระนั้นก็ได้มีการสันนิษฐานกันว่าผู้ผลิตน่าจะเป็นคนที่สืบสกุลจาก เจ้าพระยาศรีพิพรรธน์ (แพ บุนาค)

ภายในวัดเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ ได้มี หลวงพ่อเหลือ พระประธานในพระวิหารจตุรมุข ซึ่งหลวงพ่อเหลือ เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะ ปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร พระเกศแบบเปลวเพลิง หน้าตักกว้าง 52 นิ้ว ประดิษฐานบนฐานชุกชี สร้างจากโลหะที่เหลือจากการหล่อพระประธานที่วัดสร้อยทอง พร้อมกับพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ ที่ประดิษฐานอยู่หน้าโบสถ์วัด ในปี พ.ศ. 2445 จึงเป็นที่มาของชื่อ หลวงพ่อเหลือ

ภายในเกศขององค์ของหลวงพ่อเหลือ ได้มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ของพระอรหันต์ 5 พระองค์ ได้แก่

  • พระธาตุของพระสารีบุตรเถระ
  • พระธาตุของพระโมคคัลลานเถระ
  • พระธาตุของพระสีวลีเถระ
  • พระธาตุของพระองคุลีมาลเถระ
  • พระธาตุของพระภิกษุณีพิมพาเถรี

สำหรับตำนานของหลวงพ่อเหลือ ย้อนไปเมื่อช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดสร้อยทอง เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากการทิ้งระเบิด ด้วยเหตุเพราะอยู่ใกล้XOSLOTจุดยุทธศาสตร์ ซึ่งก็คือสะพานพระราม 6 ทำให้วัด และบริเวณโดยรอบได้รับความเสียหาย แต่หลวงพ่อเหลือ พระพุทธรูปในพระอุโบสถได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยบริเวณพระหนุด้านขวา และที่พระหัตถ์เท่านั้น

จากเหตุดังที่กล่าวมาแล้ว ทำให้หลวงพ่อเหลือเป็นที่พูดถึง มีผู้คนให้ความเชื่อถือ แล้วก็เลื่อมใสในความศักดิ์สิทธิ์ แล้วก็ได้มีการเดินทางมาขอพรกับหลวงพ่อเหลือ โดยมั่นใจว่าแม้ได้ขอพรกับหลวงพ่อเหลือ จะก่อให้มีเกินพอ มีโชคลาภทรัพย์สิน ไปถึงเป้าหมาย