September 28, 2022

คนมีคู่

ราศีกุมภ์ ผู้ที่เกิดวันที่ ๑๓ ก.พ.- ๑๒ มี.ค. ดูดวงงาน: คุณจะประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม หากปัญหาเกิดขึ้นในที่ทำงาน คุณควรหลีกเลี่ยง แมในช่วงเวลานี้ การเมืองภายในประเทศมักมีปัญหา ดังนั้นเราจะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด หรือผู้ใต้บังคับบัญชาอาจทำให้เกิดปัญหาได้ จึงจำเป็นต้องสื่อสารอย่างสุภาพและทั่วถึง ผู้หางานควรอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอ...
ราศีเมถุน ผู้ที่เกิดวันที่ ๑๖ มิ.ย.- ๑๕ ก.ค. ดูดวงงาน มั่นคง ทำงานหนัก คุณต้องทำให้การกระจายงานระหว่างทีมง่ายขึ้น คนของคุณจะช่วยคุณก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น หรือเมื่อคุณต้องเผชิญกับงานยาก คุณต้องเพิ่มลำดับความสำคัญและตัดจบใหได้ ยิ่งเสร็จเร็ว ความเครียดก็จะน้อยลง หรือโครงการใหญ่ บริษัทใหญ่...