ดูดวง

หลากหลายความเชื่อ “ธงจระเข้” ในงานทอดกฐิน

กำลังจะถึงอีกหนึ่งวันสำคัญทางศาสนาพุทธแล้ว มันก็คือวันออกพรรษา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี โดยในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 21 ต.ค. 2564 และต่อจากนี้ก็จะเข้าสู่ประเพณีการทอดกฐิน ที่มีกำหนดคือจะจัดภายใน 1 เดือน หลังจากวันที่ออกพรรษา ซึ่งหากกล่าวถึงประเพณีทอดกฐินแล้ว อีกหนึ่งความเชื่อในประเพณีนี้ก็คือ “ธงกฐิน” ซึ่งเป็นเครื่องหมายว่าวัดดังกล่าวได้รับผ้ากฐินแล้ว โดย ธงกฐิน จะมีด้วยกัน 4 สัญลักษณ์ คือ ธงจระเข้ ธงนางมัจฉา ธงตะขาบ และ ธงเต่า ซึ่งแต่ละสัญลักษณ์ แต่ก็มีความหมาย และปริศนาธรรมที่แตกต่างกันออกไป พูดถึง ธงจระเข้ ว่ามีตำนานความเชื่อ หรือSLOTXOเรื่องเล่าใดบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไปดูกันเลย ในสมัยโบราณ การแห่ผ้ากฐินจะใช้เรือเป็นพาหนะในการสัญจรไปตามลำน้ำ เพื่อป้องกันสัตว์อันตราย เช่นจระเข้ จึงได้คิดทำธงเป็นสัญลักษณ์จระเข้ขึ้น แล้วนำไปไว้หน้าเรือ เพื่อให้จระเข้ตามลำน้ำ หรือสัตว์ที่มีความดุร้ายได้รับรู้ว่าจะมีงานบุญเกิดขึ้น จะได้มีจิตใจที่อ่อนลง และอนุโมทนาบุญไปกับงานบุญครั้งนี้ และไม่คิดที่จะทำร้ายผู้ที่มาร่วมประเพณี เชื่อว่าการเดินทางในสมัยโบราณ […]