ดูดวง

เช็กดวงประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2564

สุริยคติกาล วันที่ 20 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2564 คริสต์ศักราช 2021 จันทรคติกาล ตรงกับวันพุธ ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ปีวัว ตรีศก จ.ศ. 1383 อาทิตย์อุทัย เวลา 06.10 น. เที่ยงตรงจริงเวลา 12.03 น. อาทิตย์ตก เวลา 17.56 น. จันทร์ตก เวลา 06.15 น วันนี้ เวลา 00.00-13.30 น. ดาวจันทร์เสวยเรวดีนักษัตรฤกษ์ที่ 27 ประกอบด้วยสมโณแห่งฤกษ์ สมโณ แปลว่า ผู้สงบ หมายถึง นักบวช พระสงฆ์ สมณชีพราหมณ์ นักสอนศาสนา ครูบาอาจารย์ ผู้ถือสันโดษ เวลา 13.31-24.00 น. ดาวจันทร์เสวยอัศวินีนักษัตรฤกษ์ที่ 1 ประกอบด้วยทลิทโทแห่งฤกษ์ […]