ดูดวง

ตั้งชื่อเพื่อเสริมธุรกิจการค้าขายในต่างประเทศ

ตั้งชื่อชายและหญิงกับอาจารย์โม มิน อรรถฝน น้อยวงศ์ ในวันเกิดปีที่ 7 ของพวกเขาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 นี่เป็นเดือนที่เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานในต่างประเทศหรือบนอินเทอร์เน็ต วันจันทร์   ผู้ชาย • นรปภณ นะระปะพน Narapapon คนพูดจาดี • วงษกร วงสะกอน Wongsakorn สร้างตระกูล ผู้หญิง • ณกมล นะกะมน Nakamon ที่แห่งใจ • ธนัญภัค ทะนันพัก Thanunphak มีโชคเรื่องทรัพย์ วันอังคาร ผู้ชาย […]

ดูดวง

เปลี่ยนชื่อให้ปัง ค้าขายร่ำรวย ในเดือนสิงหาคม

ตั้งชื่อชายและหญิงกับอาจารย์โม มิน อรรถฝน น้อยวงศ์ ในวันเกิดปีที่ 7 ของพวกเขาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 นี่เป็นเดือนที่เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานในต่างประเทศหรือบนอินเทอร์เน็ต ชื่อ อ่านว่า ภาษาอังกฤษ ความหมาย วันจันทร์ ผู้ชาย • นรปภณ นะระปะพน Narapapon คนพูดจาดี • วงษกร วงสะกอน Wongsakorn สร้างตระกูล ผู้หญิง • ณกมล นะกะมน Nakamon ที่แห่งใจ • ธนัญภัค ทะนันพัก Thanunphak มีโชคเรื่องทรัพย์ วันอังคาร ผู้ชาย • ชนาภวิศ ชะนาพะวิด Chanapawis […]