September 30, 2022

ถวายเทียน

ในพระพุทธศาสนาตั้งแต่เข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษาสล็อตเว็บตรง มีความเชื่อว่าการถวายเทียนพรรษาในโบสถ์ถือเป็นการให้แสงสว่าง ถือเป็นการทำบุญ ช่วยเพิ่มปัญญาและความเปล่งปลั่งของดวงตาและให้เทียนแก่XO SLOTพระภิกษุสงฆ์ บทสวดถวายเทียนพรรษา นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ  (ว่า 3 จบ) ยัคเฆ ภันเต  สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต ...