October 1, 2022

ทำบุญ

วันนี้ พาไปรู้จักอีกหนึ่งลักษณะของการทำบุญ ที่มั่นใจว่าจะช่วยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสะเดาะเคราะห์ เสริมความรัก ประสบผลสำเร็จในชีวิต ซึ่งสิ่งนั้นเป็น การมอบน้ำมันตะเกียง หรือ เติมน้ำมันตะเกียง นั่นเองค่ะ สำหรับการทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงนั้น เราจะพบได้จากการที่เราเดินทางไปไหว้พระ หรือทำบุญที่วัด หรือศาลประจำหลักเมืองต่างๆ ก็จะมีจุดที่ให้เราสามารถไปทำบุญโดยการเติมน้ำมันตะเกียงได้ ซึ่งการทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงนั้น ก็เชื่อว่าเปรียบเสมือนเป็นการเติมแสงสว่าง เติมเชื้อไฟให้กับชีวิต ผู้ที่กำลังมีเคราะห์ หรืออยากต่ออายุดวงชะตาก็จะมาเติมน้ำมันตะเกียงกัน เพราะเชื่อว่าจะช่วยให้ชีวิตของเรานั้นเจอสล็อตแตกง่ายทางที่ดี มีแสงสว่าง เกิดสติปัญญา และขจัดอุปสรรคที่เข้ามาทำให้ชีวิตของเรามัวหมอง นอกจากนี้...
ในพระพุทธศาสนาตั้งแต่เข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษาสล็อตเว็บตรง มีความเชื่อว่าการถวายเทียนพรรษาในโบสถ์ถือเป็นการให้แสงสว่าง ถือเป็นการทำบุญ ช่วยเพิ่มปัญญาและความเปล่งปลั่งของดวงตาและให้เทียนแก่XO SLOTพระภิกษุสงฆ์ บทสวดถวายเทียนพรรษา นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ  (ว่า 3 จบ) ยัคเฆ ภันเต  สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต ...