September 28, 2022

ปรับโหงวเฮ้ง

ปัญหาตาหย่อนคล้อยอาจเกิดจากกรรมพันธุ์หรือมาจากอาการบวมเนื่องจากการระบายของเหลวจากเลือดและไขมันไม่ดี อาการนี้ส่งผลต่อรูปหน้าของผู้สูงอายุอย่างไร? หมอมีน เล่าว่าเจอ ลูกค้า ที่ดูเหนื่อยมาก แต่ไม่ใช่แค่เรื่องของการทำบริษัทส่วนตัว และมีปัญหาเรื่องโดนเอาเปรียบมาก ในด้านธุรกิจ ทั้งๆ ที่แต่ก่อน ไม่ค่อยมีคนมาเอาเปรียบเธอมากขนาดนี้ เธอสงสัยว่าทำไม? หมอมีนจึงอธิบายว่า ตอนนี้ โหงวเฮ้ง อายุจรเริ่มมาที่ส่วนตา...