September 28, 2022

พระอรหันต์

หมอไก่ หมอสเก็ต เป็นพระอรหันต์สามองศา นำโชคมาให้ การบูชาในอนาคตและการทำนายทางการเงิน ถ้าใครรบกวนมาไหว้พระ พระสีวลี พระอรหันต์องค์แรก คือ พระสีวลี ถือว่าเป็นพระอรหันต์ผู้มีลาภมากสล็อตเว็บใหญ่หากผู้ที่สักการะนั้นฐานะดีอยู่แล้วก็จะทำให้มีฐานะดีขึ้นไปอีกหรือผู้ที่มีปัญหาการเงินฝืดก็จะทำให้พลิกฟื้นจากร้ายกลายเป็นดี เคล็ดลับมูเตลู – หากใครมีองค์พระสีวลีบูชาที่บ้าน ควรถวายน้ำผึ้ง ผลไม้ (3 หรือ 5 อย่าง) ดอกไม้สีขาว โดยเฉพาะในวันพระ-...