ดูดวง

ตั้งชื่อลูกชาย-หญิงตามวันเกิด เดือนตุลาคม

ตั้งชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ ให้ดังให้ปังให้มั่งคั่ง ต.ค.นี้ หมอมีน อาจารย์ อรรถพล ชี้แนะ จะเด่นเรื่อง ความเป็นหัวหน้า จากอิทธิพลของดาวอาทิตย์ แม้ได้แปลงชื่อ หรือ ได้ตั้งชื่อ ทั้งหญิง และ ชาย จะทำให้มีความเป็นผู้นำสูง รักพวกพ้อง และมีความคิดสร้างสรรค์สูงเลยทีเดียว ชื่อ อ่านว่า ภาษาอังกฤษ ความหมาย วันจันทร์ ผู้ชาย • กฤตกร กริดตะกอน Krittakorn สร้างความรุ่งเรือง • ทักษ์ ทัก Thak ฉลาด, มีทักษะดี ผู้หญิง • กมลปภร กะมนปะพอน Kamolpaporn ดูแลอย่างประเสริฐดุจดอกบัว […]