ดูดวง

ศีลข้อ 3 กฎแห่งกรรมของคนประพฤติผิดลูกเมียคนอื่น

บัญญัติ 5 ประการที่ชาวพุทธต้องปฏิบัติตามถือเป็นหลักคุณธรรมพื้นฐาน มีเพียงไม่กี่รุ่นเท่านั้นที่ใช้งานได้ และนี่เป็นเวอร์ชันแรกๆ ชาวพุทธทำอย่างไร บางคนอาจจะคิดว่าเราเองนั้นสามารถทำได้ทุกข้อหรือเปล่า ทั้งการห้ามฆ่าสัตว์ ห้ามลักทรัพย์ ห้ามประพฤติผิดในกาม ห้ามพูดปด หรือห้ามดื่มสุราเมรัย ซึ่งเมื่อเราไม่สามารถรักษาศีล 5 ซึ่งเป็นธรรมขั้นพื้นฐานได้ ก็คงต้องค่อยๆ ปฏิบัติไปจนกว่าตัวเราจะทำได้ครบนั่นเอง ศีลข้อ 3 ผิดชัดเจนกับกรณีตัวอย่าง เมียหลวง เมียน้อย ที่เกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัย หรือเพลง รักควรมีสองคน ที่กำลังโด่งดังติดหู กับท่อนที่บอกว่า’แต่ถ้าเธอฮู้แล้ว เธอสิเลิกอยู่เบาะ บ่ เฮาเลิกบ่ได้ กะคนมีฮักหมดใจไปแล้ว’ซึ่งต้องยอมรับว่า เพลงได้เขียนถึงเรื่องราวความรักของสองหญิงหนึ่งชาย ที่ตกลงกันไม่ได้ อย่างไรก็ตามการมีผัวเดียวแต่หลายเมีย ตามความเชื่อของคนไทย ก็ไม่ถูกต้องในเรื่องของศีลธรรม ถึงแม้จะบอกว่าเมียหลวงและเมียน้อยสามารถตกลงกันได้ก็ตาม ฉันมากับดวงจะพาไปดูกฎแห่งกรรม กรรมที่เกิดจาก ศีลข้อ 3 กัน ศีลข้อ […]