ดูดวง

ของถวายองค์พระพิฆเนศให้พรสำเร็จสมหวังทุกประการ

ใครกันแน่มอบให้ “ต้นหญ้าแพรก” แก่องค์พระพิฆเนศ ผู้นั้นจะเสร็จสมหวังในพรทุกสิ่งทุกอย่าง โดยให้นำต้นหญ้าแพรกมาม้วนให้เป็นช่อ รวม 21 ช่อ นำไปแช่น้ำแล้วก็มอบให้พระพิฆเนศวรตามตำนานได้กล่าวไว้ว่า พระพิฆเนศปราบ อสูรลาวา #อรรณลาสูร เข้าไปในท้อง แต่เมื่อกลับสู่ร่างปกติ พระพิฆเนศก็มีความร้อนที่สูงขึ้น ตรีเทพ และเหล่าเทพ พยายามหาทางแก้ไข แต่ก็ไม่มีวิธีใดที่จะบรรเทาความร้อนลงได้ แต่เมื่อพระแม่ปารวตีแนะนำให้เอาหญ้าแพรกมาถวาย อาการร้อนก็หายไป และกลับมาเป็นปกติ พระพิฆเนศก็เลยSLOTXOประกาศว่าจะรับประทานต้นหญ้าแพรกทุกเมื่อเชื่อวัน แล้วก็สาวกคนใดกันแน่หิ้งบูชาด้วยความเลื่อมใสโดยความเป็นจริง พร้อมด้วยมอบต้นหญ้าแพรก ท่านก็จะบันดลให้มีความสุขรวมทั้งสมหวังทุกสิ่งทุกอย่าง