ดูดวง

ไหว้พระขอพร หลวงพ่อเหลือ วัดสร้อยทอง

วัดสร้อยทองนั้น ตั้งอยู่ที่ 1319 ถ.ประชาราษฏร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ เชิงสะพานพระราม 7 ฝั่งพระนคร ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เดิมวัดที่นี้มีชื่อว่า วัดหลบซ่อนทอง คาดการณ์ว่าผลิตขึ้นในปี พุทธศักราช 2394 แต่ว่าไม่ปรากฏว่าใครกันแน่เป็นผู้ผลิต แม้กระนั้นก็ได้มีการสันนิษฐานกันว่าผู้ผลิตน่าจะเป็นคนที่สืบสกุลจาก เจ้าพระยาศรีพิพรรธน์ (แพ บุนนาค) ภายในวัดเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ ได้มี หลวงพ่อเหลือ พระประธานในพระวิหารจตุรมุข ซึ่งหลวงพ่อเหลือ เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะ ปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร พระเกศแบบเปลวเพลิง หน้าตักกว้าง 52 นิ้ว ประดิษฐานบนฐานชุกชี สร้างจากโลหะที่เหลือจากการหล่อพระประธานที่วัดสร้อยทอง พร้อมกับพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ ที่ประดิษฐานอยู่หน้าโบสถ์วัด ในปี พ.ศ. 2445 จึงเป็นที่มาของชื่อ หลวงพ่อเหลือ ภายในเกศขององค์ของหลวงพ่อเหลือ ได้มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ของพระอรหันต์ […]