ดูดวง

บทสวดช่วง “เทศกาลกินเจ” เพื่อขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม

เว้นแต่ตอนเทศกาลรับประทานเจ พวกเราจะงดเว้นเนื้อสัตว์ เพื่อยกเว้นชีวิตแล้ว พวกเรายังจำต้องรักษาศีล เพื่อเสริมบุญบารมี เสริมโชค และก็เป็นการฝึกฝนสมาธิ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์อีกด้วย การสวดภาวนา ถือว่าXOSLOTเป็นการตั้งมั่นอย่างหนึ่งทำให้จิตใจเราสงบ และความหมายของบทสวด ช่วยเสริมบุญบารมี ให้การทำบุญละเว้นบาปของเราในครั้งนี้ ยิ่งสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น ขอให้ช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ได้บุญกันถ้วนหน้านะคะ บทสวดไต๋ซือ ไต๋ปุย ขอพรพระแม่กวนอิม นำโม ไต่ชือ ไต่ปุย กิวโคว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก๊ำ กวงสีอิมผู่สัก ( กราบ ) นำโม ไต่ชือ ไต่ปุย กิวโคว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก๊ำ กวงสีอิมผู่สัก ( กราบ ) นำโม ไต่ชือ ไต่ปุย กิวโคว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก๊ำ […]