ดูดวง

37 73 เลขนี้ในเบอร์มือถือ ส่งผลต่ออะไรในชีวิต

โดย อาจารย์นิติกฤตย์ ได้เปิดเผยถึงศาสตร์ที่จำนวนว่า ทุกสิ่งในโลกนี้มีพลัง แล้วก็มีผลต่อชีวิตอยู่แล้ว เมื่อใช้จำนวนสำหรับเพื่อการมอง พบมากว่า “จำนวน” กับ “เรื่อง” หรือ “จำนวน” กับ “เหตุการณ์” ชอบมีความซ้ำเดิมกัน อ.นิติกฤตย์ อธิบายถึงหลักการทำนายเบอร์มือถือว่า จะดูแค่ 7 ตัวหลัง 3 ตัวเลขจะไม่นับ เพราะ 3 ตัวแรกจะเป็นอิทธิพลในภาพรวม แต่ 7 ตัวหลัง คือ “ชีวิต” ของคนๆ นั้น นั่นก็คือ เจ้าของเบอร์มือถือ ซึ่งจะSLOTXOเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราอย่างชัดเจน ตัวเลขที่มาชนกัน 2 คู่ เรียกว่า “คู่พลังงาน” และก็จะเกิดเรื่องราวขึ้นในชีวิตอย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเลข 37 หรือ 73 ถ้าตัวเลขนี้อยู่ติดกันในเบอร์มือถือ คนๆ นั้นจะมีเรื่องบ่อย, อารมณ์เสีย, […]